ခရိုင်အလိုက် ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ပါဝင်သော ခရိုင်အလိုက် ဒေသန္တာရ အချက်အလက်များကို စုစည်းတင်ပြပါမည်။

( မှတ်ချက်။ ဆောင်ရွက်ဆဲ )

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482