ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေး

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ်းသိမ်းရေးရှမ်းပြည်နယ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ အများပြည်သူအတွက် သတင်းအချက်အလက် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ ရှမ်းပြည်နယ် မြေပုံ ရှမ်းပြည်နယ် ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံ ဌာနဆိုင်ရာ ဝဗ်ဆိုက်များ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ...

ကျေးလက်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ကျေးလက်စွမ်းအင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရှမ်းပြည်နယ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ အများပြည်သူအတွက် သတင်းအချက်အလက် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ ရှမ်းပြည်နယ် မြေပုံ ရှမ်းပြည်နယ် ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံ ဌာနဆိုင်ရာ ဝဗ်ဆိုက်များ တိုင်းရင်းသား...

ကျေးလက်လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

ကျေးလက်လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရှမ်းပြည်နယ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ အများပြည်သူအတွက် သတင်းအချက်အလက် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ ရှမ်းပြည်နယ် မြေပုံ ရှမ်းပြည်နယ် ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံ ဌာနဆိုင်ရာ ဝဗ်ဆိုက်များ တိုင်းရင်းသား...

သမဝါယမ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေသမဝါယမအသင်းသစ်များ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးချေးငွေထုတ်ချေးနိုင်မှု- ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး၊ သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များအား နယ်မြေများ...

ကျေးလက်အသေးစား ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

အသေးစားပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ-ရှမ်းပြည်နယ်အနေဖြင့် အသေးစားပုဂ္ဂလိက ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါကဏ္ဍ(၂)ရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် (က) အရင်းအနှီးစုဆောင်းခြင်း (ခ)...

အသေးစားပုဂ္ဂလိကငွေချေး လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

အသေးစားပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ-ရှမ်းပြည်နယ်အနေဖြင့် အသေးစားပုဂ္ဂလိက ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါကဏ္ဍ(၂)ရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် (က) အရင်းအနှီးစုဆောင်းခြင်း (ခ)...

မွေးမြူရေးနှင့် သားငါး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

မွေးမြူရေးနှင့် သားငါး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရှမ်းပြည်နယ်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ အများပြည်သူအတွက် သတင်းအချက်အလက် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ ရှမ်းပြည်နယ် မြေပုံ ရှမ်းပြည်နယ် ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံ ဌာနဆိုင်ရာ ဝဗ်ဆိုက်များ တိုင်းရင်းသား...

လယ်ယာကုန်ထုတ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် နွေစပါးစိုက်ဧကများအတွက် ပုလဲသွယ်မျိုး ၁၁၆၅၀ ကီလို ဖြန့်ဖြူးပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်၌ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုနှစ် မိုးစပါးရာသီတွင် အထူးအထွက်တိုးပုလဲသွယ်စပါးနှင့် ပုလဲသွယ်...

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482