သမဝါယမ လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

Mar 3, 2013

သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

သမဝါယမအသင်းသစ်များ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးချေးငွေထုတ်ချေးနိုင်မှု
– ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး၊ သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် အဖွဲ့ဝင်များအား နယ်မြေများ ခွဲဝေတာဝန်ချပေးခဲ့ပြီး စည်းရုံးရေး၊ ပညာပေးရေး ကိစ္စရပ်များကို အဖွဲ့အလိုက် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး သမဝါယမအသင်းသစ်များကို တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ မြို့နယ်(၃၉)မြို့နယ်တွင် သမဝါယမအသင်းသစ် (၃၄၇)သင်း ကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ၃၁-၁-၂၀၁၃ နေ့ထိ သမဝါယမအသင်းစုစုပေါင်း (၈၀၀)သင်းဖြင့် သမဝါယမလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
– သမဝါယမအသင်းသစ်များ တိုးပွားရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပြီးသမဝါယမအသင်းများ ရေရှည် တည်တံ့ရေး၊ ရှင်သန်တိုးတက်ရေးတို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဖွဲ့စည်းပြီးသမဝါယမအသင်းများနှင့် သမဝယမအသင်းသစ်များသို့ ကနဦးမတည်ငွေ Seed Money ရယူဆောင်ရွက်နိုင်မှုအနေဖြင့် (၁-၇-၂၀၁၁)မှ (၃၁-၁-၂၀၁၃)နေ့ထိ မြို့နယ်(၃၂)မြို့နယ်၊ အသင်း(၂၄၂)သင်းသို့ ပံ့ပိုးချေးငွေကျပ် (၂၅၆၉၉.၉၈)သိန်း ထုတ်ချေးပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ပံ့ပိုးချေးငွေများကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ရန်ပုံငွေများ၊ သမဝါယမဘဏ်၊ သမဝါယမအသင်းအချင်းချင်း စသည့် ငွေကြေး အရင်းအမြစ်များမှ ရယူပံ့ပိုးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများ
– လူငယ်များအတွင်းသမဝါယမစနစ်နှင့် ခေတ်မီစီးပွားရေးပညာရပ်များပြန့်ပွား၍ လူ့စွမ်းအား အရင်း အမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမသင်တန်းကျောင်းတွင် စာရင်းအင်းနှင့် စာရင်းကိုင် သင်တန်းCBA၊ အခြေခံစာရင်းကိုင်ပညာသင်တန်း BAC တို့ကိုတစ်နှစ်လျင် (၂)ကြိမ်၊ နှစ်စဉ်ဖွင့်လှစ်၍ သင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
– ရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမသင်တန်းကျောင်းတွင် ရှမ်းပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးသမဝါယမလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရေး အထောက်အကူပြုရက်တို သင်တန်းကို (၂၇-၈-၂၀၁၂)နေ့မှ(၂၈-၈-၂၀၁၂)နေ့အထိဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ်အသီးသီးတွင်လည်းအဆိုပါ သင်တန်းကို မြို့နယ်အလိုက် ဖွင့်လှစ်ပို့ချ ခဲ့ပါသည်။
– သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို (၁၇-၁၀-၂၀၁၂) နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ သမဝါယမအသင်းစု ချုပ်၊ မြို့နယ်သမဝါယမအသင်းစုနှင့် မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိများ တက်ရောက်၍ သမဝါယမဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ရှေ့လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
– ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်အရသမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက်သမဝါယမအသင်းများအစုအဖွဲ့များအားစနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ စေရေး၊ ငွေကြေး ကိုင်တွယ် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် စာရင်းဇယားများစနစ်တကျ ရေးသွင်းတတ်ကျွမ်း လာစေရေး ပညာပေးသင်တန်းများ ပညာပေးဆွေးနွေးခြင်းများကိုရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် များ၌ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။
– သမဝါယမလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခြေခံစာရင်းရေး၊ စာရင်းကိုင်နှင့် စာရင်းစစ် သင်တန်းကို(၇-၁-၂၀၁၃)မှ(၅-၂-၂၀၁၃)ထိ ရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမသင်တန်းကျောင်း တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ကယားပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှ သမဝါယမဦးစီးဌာနနှင့်သမဝါယမအသင်းဝန်ထမ်းများစုစုပေါင်း(၄၀)ဦးတက်ရောက်ပြီးသင်တန်း ဆင်းအောင်လက်မှတ်များ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
မွေးမြူရေးနှင့်ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း
– မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ သားငါးထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတိုးတက် မြင့်မားလာစေရေးအတွက် လားရှိုးနှင့် နမ့်ဆန်(မ)မြို့နယ် သမဝါယမအသင်း(၅)သင်းမှ မွေးမြူရေး ကုန်ထုတ်အစုအဖွဲ့များနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လိုသူအသင်းသား(၁၀၀)ဦးသို့ ဝက်သား ပေါက် (၂၂၀)ကောင်ကို ဖြန့်ဝေမွေးမြူစေလျက်ရှိပါသည်။
– မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိလုပ်ငန်းများမှ ထွက်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကြက်ဥ၊ နွားနို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ သားငါး၊ ငါးခြောက် စသည်တို့ကိုသမဝါယမအသင်း ဆိုင်များနှင့်ဆက်စပ်၍ ပြည်သူများလက်ဝယ်အရောက် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
သမဝါယမလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ချက်များ
– ရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသမဝါယမနှစ် အထိမ်း အမှတ် ဈေးပွဲတော်ကို (၁၂-၅-၂၀၁၂)မှ(၁၆-၅-၂၀၁၂)နေ့ အထိရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမသင်တန်း ကျောင်း၊ တောင်ကြီး မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိသမဝါယမအသင်းများမှ ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းများခင်းကျင်းရောင်းချခဲ့သဖြင့် သမဝါယမအသင်း များအတွက် ဈေးကွက်ရှာဖွေပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း၊ အသင်းအချင်းချင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ပိုမိုခိုင်မာ လာစေခြင်း၊ ကျေးလက်ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဈေးကွက်ဝင်လာစေရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
– လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကျိုင်းတုံ၊ ညောင်ရွှေ၊ နမ့်စန်(တ)၊ နမ့်ဆန် (မ) မြို့နယ်များရှိ ကျေးရွာများတွင် သမဝါယမအသင်းများမှ ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေး စက်များဖြင့် ကျေးလက်မီးလင်းရေးကိစ္စများကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)ကျောက်မဲမြို့နယ် ရွှေတံခါးလယ်ယာနှင့်အထွေထွေသမဝါယမအသင်း၊ လုပ်ခိုက် ရေအားလျှပ်စစ် လုပ်ငန်းမှ အနီးရှိကျေးရွာ များဖြစ်သည့် နောင်ပိန်၊ ခေးနင်း၊ ပင်တိန်၊ ပင်ပေါ၊ မော်မာကျေးရွာများသို့ လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဖြူးပေးလျက်ရှိပါသည်။ သီပေါမြို့နယ် သမဝါယမအသင်းစုမှ အလင်းရောင် ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကိုသီပေါမြို့နယ်၊ ပန်ဆောက်ကျေးရွာတွင် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး ကုန်းသာရွာ၊ ခိုလုံရွာ၊ ဆီဆုံရွာနှင့် ကိုးမိုင်လမ်းခွဲရွာများသို့ လျှပ်စစ် မီးဖြန့်ဖြူးပေးလျက် ရှိပါသည်။
– ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်နှင့် ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရှိအင်းလေးကန် ရေဝေ ရေလဲဒေသကျေးရွာများတွင် ဒေသခံအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောများတည်ထောင်၍ သဘာဝတောများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည့် သစ်တောတည်ထောင်သူ များကို စုစည်း၍ ငွေစုငွေချေး သမဝါယမ အသင်းများဖွဲ့စည်းပေးပြီး ပံ့ပိုးချေးငွေများ ထုတ်ချေး သဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
– ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေး လုပ်ငန်းစဉ်အရ သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိသမဝါယမအသင်းဟောင်းများနှင့် သမဝါယမ အသင်း သစ်များသို့ သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များမှ ပံ့ပိုးချေး ငွေများ ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တွင် (၁၀-၁၂-၂၀၁၂)နေ့၌ မြို့နယ်(၁၄)မြို့နယ်၊ အသင်း(၁၀၅)သင်းမှ အသင်းသား (၃၇၀၀)ဦးသို့ ပံ့ပိုးချေးငွေကျပ်သိန်း (၃၇၀၁.၁၅)ကိုလည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)နှင့် (အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်တွင် (၁၂-၁၂-၂၀၁၂) နေ့၌ (၁၁)မြို့နယ်၊ အသင်း (၇၇)သင်းမှ အသင်းသား (၃၈၃၁)ဦးသို့ ပံ့ပိုးချေးငွေ ကျပ်သိန်း (၂၉၃၃.၃၅)ကိုလည်းကောင်း ပံ့ပိုး ထုတ်ချေးပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဆောင်ရွက်ဆဲလုပ်ငန်းများ
– ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရ သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် သမဝါယမလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များပါဝင် သော သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၃)ကို(၂၁-၂-၂၀၁၃)နေ့တွင် ရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ အရ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ မြို့နယ်များအလိုက် အဖွဲ့များခွဲ၍ ကွင်းဆင်းပြီး သမဝါယမအသင်းသစ်များတိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
– သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် လယ်ယာထွက်ကုန် ပစ္စည်းရောင်း ဝယ်ရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနများမှလည်း အစုအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း၍ အဖွဲ့ဝင်များမှ စုပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အလေ့အထများ စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့ပြီး သမဝါယမသဘောတရား၊ အနှစ်သာရများ နားလည်လက်ခံလာသည့်အခါ သမဝါယမအသင်းများအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း ရေးကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စက်မှုလယ်ယာ ဦးစီးဌာနမှလည်းလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက်စက်ကိရိယာလိုအပ် ချက်များကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
– ကျေးလက်နေပြည်သူများမှ ငွေကြေးအင်အားချို့တဲ့ကြသော နွမ်းပါးသည့် ပြည်သူများ ဖြစ်သည့်အလျောက် ၎င်းတို့၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင် ငွေကြေး အရင်းအနှီးများ လိုအပ်လျက်ရှိရာယခင်ပြင်ပမှ အတိုးနှုန်းမြင့်မြင့်မားမားချေးယူပြီးရင်းနှီးလုပ်ကိုင် ကြရသဖြင့် ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန်ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ သမဝါယမမှ အသင်းသား တောင်သူလယ်သမားများအား (၂)ကျပ် (၅၀)ပြား အတိုးနှုန်းထက် မပိုသောချေးငွေများထုတ်ချေး ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ စားဝတ်နေရေးကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ပြေလည်စေခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီအထောက်အပံ့များ၊ စေတနာရှင်များ၏ ချိုသာသော အတိုးနှုန်းဖြင့် ချေးယူလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိပါကပိုမိုအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တိုးပွားလာသော သမဝါယမအသင်းများနှင့် အသင်းသားများအတွက် ပံ့ပိုးချေးငွေလုံလောက်စွာပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးချေးငွေများ ရရှိရေး ကို သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြ တောင်းခံရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482