ကျေးလက်အသေးစား ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး

Mar 3, 2013

အသေးစားပုဂ္ဂလိကငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ

-ရှမ်းပြည်နယ်အနေဖြင့် အသေးစားပုဂ္ဂလိက ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါကဏ္ဍ(၂)ရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်

(က) အရင်းအနှီးစုဆောင်းခြင်း

(ခ) ချေးငွေဆောင်ရွက်ပေးခြင်း

– အရင်းအနှီးစုဆောင်းရာတွင် အများပြည်သူထံမှ အပ်ငွေမဟုတ်သော လုပ်ငန်းရှင်များ ကုန်သည်များ၊ ဘဏ်များမှ မတည်ရင်းနှီးငွေကို ထည့်၀င်စေပြီး အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်၍ ချေးငွေလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် စေခြင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်

ဥပမာ −
(က) အစုတစ်စုလျှင် ကျပ်သုံးသိန်း သတ်မှတ်ပါသည်။
( ခ) ထည့်၀င်မတည်ပြီး အစုအရေအတွက်(၅၀)ဖြစ်ပြီး၊ စုဆောင်းငွေ ကျပ်သိန်း(၁၅၀) ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည် ။

– အသေးစားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း (Microfinance)အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတွင် −
( က ) ဗဟိုသမဝါယမအသင်းလီမိတက်၏ အဖွဲ့အမှတ်(၃၅)ရပ်စောက်နှင့်အဖွဲ့အမှတ်(၃၆) တောင်ကြီး ငွေစုငွေချေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက်
( ခ ) သီပေါမြို့ စျေးချိုတော်စျေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက်
( ဂ ) World Vision Myanmar ၊ ကျိုင်းတုံမြို့
( ဃ ) မြန်မာနိုင်ငံယု၀တီခရစ်ယာန် အသင်း၊ လားရှိုးမြို့
( င ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ( I D E – Proximity Designs )
( စ ) အမှတ်(၂) ဝန်ထမ်းများ ငွေစုငွေချေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် ၊ ကျောက်မဲမြို့
( ဆ ) တက်နေဝန်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးသမဝါယမအသင်းလီမိတက် ၊ နမ့်ဆန်(မ)မြို့တို့ သည် အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။

– လက်ရှိ ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ သည်လိုင်စင်ရယူလျှောက်ထားလာခြင်း မရှိသေးသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စျေး သမဝါယမငွေစုငွေချေးများ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းပေါင်းစုံ ငွေစုငွေချေး သမဝါယမအသင်းများ၊ စည်ပင် သာယာရေးအဖွဲ့မှ ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရေး အတွက် ကော်မတီအနေဖြင့် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရရှိသည် အထိ လမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
– အများပြည်သူတို့၏ အာမခံပစ္စည်းဖြင့် ချေးငွေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် မြန်မာ့အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း မှ ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်း တောင်ကြီး၊ လွိုင်လင်၊ ကလော၊ ရပ်စောက်၊ ကျောက်မဲ၊ သီပေါ၊ လားရှိုးနှင့် နမ္မတူမြို့နယ်တို့တွင် ချေးငွေရုံးခွဲများ ဖွင့်လှစ် လျှက် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ မတည်ငွေကို တစ်နှစ်လျှင် ၉.၅ % အတိုးဖြင့် ရယူပြီး ရွှေထည် ပစ္စည်း အာမခံရယူကာ ချေးငွေများကို တစ်လလျှင် ၃% တိုးဖြင့် ထုတ်ချေးပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ထုတ်ချေးရာတွင် ၃၁.၁.၂၀၁၃ ရက် နေ့အထိ လုပ်ငန်းပမာဏမှာ –
( က ) ချေးငွေပေါင်း(၅၅၈.၉၉)သန်း ထုတ်ချေးထားပါသည်။
( ခ ) မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ မတည်ရင်းနှီးချေးငွေ(၁၀၆)သန်း ရယူထားပါသည်။
အသေးစားပုဂ္ဂလိက ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
– ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း အသေးစားပုဂ္ဂလိက ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်
ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း တင်ပြအပ်ပါသည် –
(က) အသေးစားငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်း ဥပဒေအရ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရအဖွဲ့
အစည်းများမှ ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း။
(ခ) နိုင်ငံတော် ချေးငွေကဏ္ဍ တွင် –
(၁) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသဦးစီးများသို့ ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း၊
(၂) ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများမှ ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း၊
(၃) မြန်မာ့အသေးစားငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်း၏ချေးငွေရုံးခွဲ များမှ ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းတို့ ပါ၀င်ပါသည်။
( ဂ) သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် အသေးစားချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်း။
(ဃ) အခြားအဖွဲ့အစည်းမှ ဆောင်ရွက်သည့် ကဏ္ဍတွင် –
(၁) ပက်မြန်မာ အဖွဲ့အစည်း များမှ ချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်း၊
(၂) ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များမှ ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482