လားဟူ (မူဆေး)

လားဟူတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာဝတ်စုံများ အနက်ခံပိတ်ပေါ်တွင် အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်အဓိကချုပ်လုပ်ဝတ်ဆင်ကြသည်။ ယခုခေတ်တွင် အခြားအရောင်များနှင့်လည်း ချုပ်လုပ် ဝတ်ဆင်ကြသည်။ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုအနေဖြင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အများဆုံးကို ကိုးကွယ်ပြီး မိရိုးဖလာနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်သူများလည်း ရှိပါသည်။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ လားဟူတိုင်းရင်းသားများသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)တို့တွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတွင် အချို့ ပျံ့နှံ့ နေထိုင်ပါသည်။

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482