နမူနာ

 • သက်(၁၀)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားခြင်း
 • လိုအပ်ချက်များ –
  လျှောက်လွှာပုံစံ –
  လျှောက်လွှာတွင်ပူးတွဲပါရှိရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ –
  လျှောက်ထားနိုင်သည့် နေရာများ –
 • အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားလျှောက်ထားခြင်း
 • မွေးဖွားကြောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း
 • သေဆုံးကြောင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း
 • ကျောင်းစတင်အပ်နှံခြင်း
 • မြေငှားဂရန်လျှောက်ထားရန်မြေစာရင်းမြေပုံရေးဆွဲခွင့်လျှောက်ထားခြင်း
 • မြေငှားဂရန်လျှောက်ထားခြင်း
 • အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း
 • ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပြုလုပ်ခြင်း(ကား)
 • ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ပြုလုပ်ခြင်း(ဆိုင်ကယ်)
 • လယ်ယာမြေမှတ်ပုံတင်ခြင်း
 • မြေလွတ်မြေရိုင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း
 • သတ္ထုတူးဖော်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း
 • ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်ခြင်း
 • တပ်မတော်သို့ဝင်ရောက်ခြင်း
 • စည်ပင်သာယာလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း
 • မြင်းကောင်ရေ(၂၀)အောက်စက်တပ်ရေယာဉ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်း
 • အုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း
 • သဲ/ကျောက် တူးဖော်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း
 • အများပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း
 • စည်ပင်သာယာရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းအိမ်(သို့မဟုတ်)အဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482