ပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့် မြေများ အတွက် စုံစမ်း လျှောက်ထားနိုင်

မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံးများဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်၍ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့် မြေများ အတွက် မြေသိမ်းခံရသူများ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများဖြင့် လာရောက် စုံစမ်း လျှောက်ထားနိုင်

ရှမ်းပြည်နယ် ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်အသီးသီးတွင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံးများကို အောက်ပါ အတိုင်းဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်သဖြင့် ပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့်မြေများတွင် သိမ်းဆည်းခံထားရသည့် မြေများ ပါဝင်ခြင်းရှိ/မရှိကို စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း၊ ပါဝင်ပါက သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု မြေအသုံးချမှု စီမံ ခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံး (ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး) များတွင် ခိုင်လုံသော အထောက်အထားဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်းနှင့် တည်ဆဲဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိသည်-

စဉ် ကော်မတီအမည် တည်နေရာ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း
ရှမ်းပြည်နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ၀၈၁၂၁၂၁၀၆၁
တောင်ကြီးခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၂၁၂၁၂၁၂
တောင်ကြီးမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၂၁၂၁၆၉၁
ဟိုပုံးမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၂၅၀၃၄၁၉၅၅
ညောင်ရွှေမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၂၀၉၀၆၈
ဆီဆိုင်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၄၉၀၀၃
ကလောမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၅၀၀၅၄
ပင်းတယမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၆၆၀၀၃
ရွာငံမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၆၈၀၀၂
၁၀ ရပ်စောက်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၂၀၄၀၅၅
၁၁ ပင်လောင်းမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၅၄၀၁၈
၁၂ ဖယ်ခုံမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၂၈၃၆၈၆၀၀
၁၃ လွိုင်လင်ခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၃၀၁၀၆
၁၄ လွိုင်လင်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၃၀၀၃၃
၁၅ နမ့်စန်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၈၀၀၁၅
၁၆ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၈၄၀၀၃
၁၇ လဲချားမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၉၃၂၄၅၀၇
၁၈ မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၇၃၁၄၇၉၀၈
၁၉ မိုင်းရှူးမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၂၅၀၁၃၄၁၀၀
၂၀ ကျေးသီးမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၉၃၅၅၀၆၃
၂၁ လင်းခေးခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၈၇၀၆၄
၂၂ လင်းခေးမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၁၈၇၀၀၆
၂၃ မိုးနဲမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၂၅၀၂၅၅၉၈၈
၂၄ မောက်မယ်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၉၃၅၄၄၄၃
၂၅ မိုင်းပန်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၃၆၂၀၈၃၄၅
၂၆ လားရှိုးခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၂၃၀၅၀
၂၇ လားရှိုးမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၂၃၁၀၇
၂၈ သိန်းနီမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၆၃၀၀၄
၂၉ တန့်ယန်းမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၇၃၂၆၃၇
၃၀ မိုင်းရယ်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၇၃၀၀၃၈
၃၁ မူဆယ်ခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၅၀၆၉၀
၃၂ မူဆယ်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၅၀၅၂၁
၃၃ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၆၁၄၉၆
၃၄ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၆၂၀၀၁
၃၅ ကျောက်မဲခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၄၀၀၂၀
၃၆ ကျောက်မဲမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၄၀၀၂၃
၃၇ နောင်ချိုမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၈၅၀၃၁
၃၈ သီပေါမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၈၀၀၆၇
၃၉ နမ္မတူမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၈၇၀၀၇
၄၀ နမ့်ဆန်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၈၉၀၀၂
၄၁ မိုးမိတ်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၆၄၅၀၀၃
၄၂ မဘိမ်းမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၀၁၅၀၃၁၀၁
၄၃ မန်တုံမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၆၇၁၂၀၉၂
၄၄ ကွမ်းလုံခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၇၀၀၀၁
၄၅ ကွမ်းလုံမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၇၀၀၂
၄၆ ဟိုပန်ခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၇၄၁၁၃
၄၇ ဟိုပန်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၇၄၁၁၃
၄၈ မက်မန်းမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၉၀၃၂၇၈၉
၄၉ ကျိုင်းတုံခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၀၀၄၃၃၃၁၄
၅၀ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၃၆၁၀၅၃၃၃
၅၁ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၃၆၀၄၂၉၆၇
၅၂ မိုင်းယန်းမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၂၅၀၁၃၁၆၅၂
၅၃ မိုင်းဆတ်ခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၄၆၀၂၁၁
၅၄ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၄၆၀၂၁၄
၅၅ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၉၃၃၄၀၉၂
၅၆ မိုင်းတုံမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၄၂၈၂၃၁၄၅
၅၇ တာချီလိတ်ခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၄၅၁၇၅၈
၅၈ တာချီလိတ်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၄၅၁၄၈၃
၅၉ မိုင်းဖြတ်ခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၄၆၃၀၀၇
၆၀ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၄၆၃၀၀၈
၆၁ မိုင်းယောင်းမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၄၆၅၀၅၅
၆၂ လောက်ကိုင်ခရိုင်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၇၂၀၁၂
၆၃ လောက်ကိုင်မြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၈၂၇၂၀၂၂
၆၄ ကုန်းကြမ်းမြို့နယ်မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ၀၉၃၆၀၁၁၇၉၆

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482