တောင်ကြီး ဩဂုတ် – ၄
ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/ ၂၀၂၃)နှင့် ပြည်နယ်မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/ ၂၀၂၃)ကို ဩဂုတ်လ (၄)ရက် နံနက်(၉) နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၃)အခမ်းအနားတွင် ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအောင်ဇော်အေး က ပြည်သူများ လျှောက်ထားလာသည့်လုပ်ငန်းများ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ခရိုင်/ မြို့နယ်လယ်စီအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနများကလည်း လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား အလိုက် စိစစ်ရမည့်အချက်များနှင့် ပါရှိရမည့် အထောက်အထားများကို သေသေချာချာစိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပြီး ပြည်နယ် မှာလည်း ပြည်နယ်လယ်/စီနှင့် ပြည်နယ်မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းရုံးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၍ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် ရုံးခန်း ဖွင့်လှစ်ပြီး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ်မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အနေဖြင့် လယ်ယာမြေဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ မြေလွတ်/ရိုင်းဥပဒေ၊ နည်း ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုပေးနိုင်သောကိစ္စရပ်များကိုလည်း အမြန်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထားရယူ ခွင့်ပြုပေးသကဲ့သို့ ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့နှင့် မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီသို့ ဆက်လက်တင်ပြရမည့်ကိစ္စရပ်များကိုလည်း အမြန်ဆုံး ထောက်ခံတင်ပြဆောင်ရွက်နေသည့်အကြောင်း အလေးအနက် ထားပြောကြားလိုပါကြောင်း၊ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းများကိုလည်း ပြည်သူများ အမှန်တကယ် အကောင် အထည် ဖော်လိုသော လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်ပြီး လျှောက်ထားလာပါက အမြန်ဆုံး စိစစ်ထောက်ခံတင်ပြခြင်း၊ ခွင့်ပြု ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းများကိုလည်း သတ်မှတ်ကာလအတွင်း အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်လိုပါကြောင်းနှင့် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းများအား ရာသီ သီးနှံ ၊ နှစ်ရှည်၊ ကော်ဖီ၊ မက္ကာဒေးမီးယား၊ ထောပတ်နှင့် အခြားဈေးကွက်ဝင် ဥယျာဉ်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လျှောက်ထားလာပါက အမြန်ဆုံး စိစစ်ထောက်ခံပေးခြင်း၊ ခွင့်ပြုပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပြီ တက်ရောက်လာသည့် အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကလည်း တွန်းအားပေးတိုက်တွန်းပြေားပေးရန် ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များကို လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃/ ၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက်များ ၊ မြေလွတ်မြေလပ်နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၃/ ၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ဖတ်ကြားအတည်ပြုပြီး ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ အစည်း အဝေး အမှတ်စဉ် (၄/ ၂၀၂၃)တင်ပြချက်များနှင့် မြေယာအယူခံမှုများ တင်ပြဆွေးနွေးပြီး ပြည်နယ်မြေလွတ်၊ မြေလပ် နှင့်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၂၃) တင်ပြချက်များအား ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြ၍ အထွေထွေဆွေးနွေးကြကာ ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်နယ်မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း များစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအောင်ဇော်အေးက နိဂုံးချုပ် စကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး