လီဆူ

လီဆူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများသည် မွန်ဂိုလီးယား ကုန်းပြင်မြင့်မှ ဆင်းသက်လာသော မွန်ဂိုလွိုက်အနွယ်ဝင်များဖြစ်ကြသသည်။ လီဆူတိုင်းရင်းသားတို့သည် ကချင်မျိုးနွယ်စုများအနက် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ အေဒီ(၉)ရာစုမှစ၍ ကချင်ပြည်နယ်နှင့်တရုတ်နယ်စပ်တွင် ဝင်ရောက် နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။လီဆူလူမျိုးတို့သည် တိဗက်မြန်မာအနွယ်ဝင်နှင့် ရုပ်သွင်ပြင်လဏ္ခဏာ ချင်းဆင်တူသည်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တို့တွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး အခြားမြို့နယ်များတါင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်လျက်ရှိကြသည်။လီဆူလူမျိုး တို့၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ တောင်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းလုပ်ငန်းနှင့် အတူ အမဲလိုက်ခြင်း၊ ငါးရှာခြင်း၊ ပျားဖွတ်ခြင်း၊ ဆေးမြစ်၊ ဝါးမြစ်ရှာဖွေရောင်းဝယ်ခြင်းတို့ကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရိုးရာဒူးလေးပစ်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ လီဆူလူမျိုးတို့၏ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်၊ မီးနင်းပွဲ၊ ချဲငေါ်တွာခေးအက၊ ဝါခီးအက၊ တီးရှီးဝါးစီးအက၊ အိုးရီဒေဒေအက၊ ဒေါ့အက၊ ရှာပေတာ အကတို့မှာထင်ရှားသည်။

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482