ပလန်(ခ)တိုင်းလွယ်

“တိုင်းလွယ်”၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ “‌တောင်ပေါ်ရှမ်း” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ပလန်(ခ) တိုင်းလွယ်လူမျိုး သည် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံနယ်တစ်ဝိုက်တွင် ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြသည်။ တိုင်းလွယ်လူမျိုး များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆုံးကိုးကွယ်ကြပြီး ရိုးရာနတ်များကိုလည်း ကိုးကွယ်ကြသည်။‌ လယ်ယာ၊ တောင်ယာ၊ ခြံ၊ လက်ဖက်စသည့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး အမဲလိုက်ခြင်းနှင့် ပန်းပဲလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

 

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482